Kỹ sư Mỹ nghỉ hưu ở tuổi 30, vẫn kiếm 400.000 USD/năm

  • Sang Sang