10 trang phục dân tộc đẹp nhất Miss Universe từ 2008 đến 2017

Giải trí Sang Sang 23/11/2018 21:00

Với bản sắc truyền thống đậm đà, các quốc gia châu Á rất hay chiến thắng ở hạng mục thú vị này, như Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc...