2 nhân vật khiến Trấn Thành 'phẫn nộ' tại Nhanh Như Chớp Nhí

Giải trí Sang Sang 28/11/2018 12:00

Ngay đầu chương trình Nhanh như chớp Nhí, Trấn Thành bị một bạn nhỏ thách đố câu hỏi nhưng không trả lời được.