9X sợ người trong trắng, thích bạn trai ngực bự tại 'Bạn muốn hẹn hò'

Giải trí Sang Sang 15/10/2018 14:00

Tại chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' số 426 ngày 14/10, Diễm My đưa ra tiêu chí chọn bạn trai khiến Cát Tường cười không ngớt. Cuối cùng, cô quyết định hẹn hò với bạn nam.