Ai Cập mở nắp quan tài 3.000 năm, xác ướp vẫn còn nguyên vẹn

Giải trí Sang Sang 29/11/2018 06:00

Ai Cập lần đầu tiên cho phép mở nắp một quan tài có niên đại 3.000 năm, chứa xác một người phụ nữ, điều kỳ lạ là xác ướp vẫn còn nguyên vẹn.