Anh chàng nhảy cover cho bài tập tiếng mèo kêu

Giải trí Sang Sang 07/09/2018 11:00

Bằng sự duyên dáng và tài năng của mình, anh chàng đã sáng tạo những điệu nhảy Locking trên nền nhạc 'Meow Meow Meow'.