Anh chàng ôm gấu đợi tỏ tình bị nhầm là 'trai bao'

Giải trí Sang Sang 22/10/2018 21:00

Tại chương trình "Vợ chồng son" số 269, Đức Việt kể lại quá trình chinh phục vợ đầy gian nan, nhất là chuyện anh bị nhầm là "trai bao" khi đến tỏ tình.