Anh Tú không thể phân biệt được Gà trống - Gà mái, bị Trấn Thành lôi Diệu Nhi ra trêu

Giải trí Sang Sang 01/10/2018 16:00

Với những câu hỏi liên quan đến sự khác biệt cơ bản giữa gà trống - gà mái, Anh Tú liên tục đáp sai khiến Trấn Thành vô cùng hoang mang. Thì ra là bạn trai Diệu Nhi không thể phân biệt được gà trống hay mái.