Bài hát mới của Hà Anh Tuấn với dấu ấn Phan Mạnh Quỳnh

Giải trí Sang Sang 24/12/2018 16:00

Trong live show 'Gấu' được tổ chức tại Đà Lạt, Hà Anh Tuấn thể hiện bài hát mới 'Xuân thì' của Phan Mạnh Quỳnh nằm trong dự án mới vào năm 2019.