Bằng Kiều, Thu Phương song ca Hongkong1 tại Xuân Tình

Giải trí Sang Sang 16/01/2019 12:00

Hai giọng ca kỳ cựu khoác lên tấm áo mới cho ca khúc nổi tiếng năm 2018.