Bảo Thy chia sẻ về việc thường xuyên bị so sánh với Đông Nhi.

Giải trí Sang Sang 23/10/2018 10:00

Bảo Thy cho rằng việc so sánh giữa cô và Đông Nhi là khập khiễng bởi lẽ giọng ca Xin Anh Đừng là một người hoạt động nghệ thuật quá bền bỉ và siêng năng khó ai có thể sánh bằng.