Bắp rang bơ được sản xuất công nghiệp như thế nào?

Giải trí Sang Sang 09/12/2018 16:00

Hàng năm, nhà máy Popcornopolis ở Los Angeles, Mỹ, sản xuất khoảng 10.000 tấn bắp rang bơ. Mỗi ngày người ta đều sáng tạo, thử nghiệm các hương vị mới đưa vào quy trình sản xuất.