Bất ngờ chưa! Hương Giang là nữ chính tiếp theo của "Người ấy là ai"

Giải trí Sang Sang 16/01/2019 10:00

Nữ chính xinh đẹp của "Người ấy là ai" tuần cuối cùng, không ai khác chính là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang.