Bí ẩn tàn tích nghi xây bởi 'người ngoài hành tinh'

Giải trí Sang Sang 19/12/2018 16:00

Quần thể đá khổng lồ có diện tích lớn bằng 2 sân bóng được phát hiện ở Tam giác Rồng ngoài khơi Nhật Bản, các học giả cho rằng có thể người ngoài hành tinh đã xây dựng nên nơi đây.