Theo Infonet

Bị các thành viên iKON trêu đùa kiếm nhiều tiền nhất nhóm, B.I ấp úng đáp trả thế này đây

Giải trí Sang Sang 17/08/2018 14:00

Trên chương trình Section TV, các thành viên iKON đã khẳng đinh B.I là người kiếm nhiều tiền nhất nhóm khiến anh chàng phải lúng túng đáp trả.