Bị chọc ngoáy chuyện kết hôn, Trường Giang tiết lộ lý do cưới gấp Nhã Phương

Giải trí Sang Sang 24/11/2018 19:00

Trường Giang bình tĩnh mượn lời Hoài Linh đáp trả Xuân Bắc rằng: "Lấy vợ phải lấy liền tay, đừng để lâu ngày Xuân Bắc gièm pha”.