Bị đội quân khẩu nghiệp chê 'gà đù', Hari Won đáp trả sâu cay

Giải trí Sang Sang 21/06/2018 00:53

Bị antifan gọi bằng "gà đù", Hari Won đáp trả sâu cay: "Nói lời xấu thì cái tâm cũng xấu, mà tâm thì sinh tướng, những người nào hay nói xấu thì họ cũng chẳng bao giờ đẹp lên được”.