Bị đồn là "Trưởng phòng ác độc", Trấn Thành nghi ngờ Trường Giang "chơi xấu" mình

Giải trí Sang Sang 03/10/2018 09:00

Cũng chính vì tài ăn nói hoạt ngôn mà Trấn Thành lại khiến nhiều khách mời tại Ơn Giời Cậu Đây Rồi phải sợ hãi. Theo Trường Giang: "Vô phòng Trấn Thành toàn độc thoại làm khách mời nhức đầu, không đủ tâm lý để thi tiếp".