Bích Phương giải thích về tên ca khúc mới "Chị ngả em nâng" thay vì "ngã"

Giải trí Sang Sang 18/11/2018 18:00

Sau những thắc mắc về tên ca khúc mới có vẻ sai chính tả "Chị ngả em nâng" thay vì "ngã", Bích Phương đã lên tiếng giải đáp: "Chỉ cần chị Ngả nghiêng là em đã nâng chứ không đợi đến lúc Ngã thật".