Bích Phương say bia, kể chuyện luyên thuyên đã thế "Ợ" phát rõ to, bảo sao ko ế!

Giải trí Sang Sang 08/08/2018 12:30

Trong lúc uống bia với dì của mình, Bích Phương đã lên cơn xỉn và bắt đầu kể chuyện huyên thuyên, đã thế còn liên tục "ợ" khiến các fan phải "chào thua".