Biểu cảm khó đỡ của Mạc Văn Khoa khi bị cắt tóc 3 phân trong quân ngũ

Giải trí Sang Sang 08/01/2019 22:00

Thánh hài Mạc Văn Khoa khá vất vả khi phải thật nghiêm túc trong những ngày đầu nhập ngũ.