Black Pink biểu diễn tại Good Morning America

Giải trí Sang Sang 13/02/2019 06:00

Khán giả reo hò cổ vũ cho 4 thành viên Black Pink.