Cách để diễn viên khóc như ý muốn trên phim ảnh

Giải trí Sang Sang 12/03/2019 08:45

Nhiều diễn viên có thể khóc thực sự nhưng cũng có một số diễn viên rất khó để khóc. Họ sẽ dùng nhiều cách khác nhau để giúp các diễn viên có được vẻ mặt chân thực nhất.