Cách đứng lên lá sen để sống ảo ở Đồng Tháp mà không sợ chìm

Giải trí Sang Sang 16/01/2019 16:00

Để đứng trên lá sen lớn chênh vênh, người ta phải đặt một cái mâm nhôm bản lớn ở chính giữa lá sen sao cho người đứng cân bằng khắp mặt lá.