Cách làm ra tượng sáp - bản sao của những người nổi tiếng Thế Giới

Giải trí Sang Sang 21/11/2018 16:00

Sản xuất tượng sáp là quy trình có thể ngốn tới hàng nghìn tỷ đồng. Với bất kỳ nhân vật nghệ sĩ nào, việc được lưu lại tượng sáp triển lãm là niềm vinh dự không phải ai cũng nhận được.