Cái kết đắng khi người lớn học đòi trở về tuổi thơ

Giải trí Sang Sang 21/06/2018 00:47

Tuổi thơ một đi không trở lại nhưng đôi khi người lớn lại muốn mình trở về những ngày bé dại. Tuy nhiên, cái mong muốn ấy có thể đem đến cho bạn những cái kết đắng chát.