Cảm động nhất phim: Bà Mai hối hận muốn chuộc lỗi, tha thiết xin Kiệt coi mình như mẹ ruột

Giải trí Sang Sang 29/08/2018 15:00

Sau bao cay đắng trút lên Kiệt, cuối cùng bà Mai cũng đã hồi tâm chuyển ý, xin Kiệt tha thứ và hãy coi bà như mẹ ruột.