Câu hỏi đơn giản 'hạ gục' 4 thí sinh Đường lên đỉnh Olympia

Giải trí Sang Sang 19/11/2018 17:00

Một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản của chương trình Đường lên đỉnh Olympia nhưng lại có thể 'hạ gục' cả 4 thí sinh, tại cuộc thi tuần 2 tháng 3 quý 1 diễn ra mới đây.