CĐM và Xuân Trường, Big Daddy phát cuồng với thử thách xoắn tay “hack não” của Dele Ali

Giải trí Sang Sang 21/08/2018 11:00

Rapper Big Daddy và Lương Xuân Trường chính là những người nổi tiếng đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công thử thách Dele Challenge.