Chân dung siêu anh hùng khủng khiếp' hơn cả Superman

Giải trí Sang Sang 21/03/2019 19:04

Sau "Wonder Woman" và "Aquaman", năm 2019, DC trình làng người hùng “mặt phụ huynh tâm hồn học sinh” Shazam.