Chết cười trước màn đối đáp về vấn đề "Đàn bà cần con hơn cần chồng" của vợ chồng Quốc Nghiệp - Ngọc Mai.

Giải trí Sang Sang 10/11/2018 09:00

Trước đề tài tranh luận "đàn bà cần con hơn cần chồng", vợ chồng Quốc Nghiệp đã khiến cả trường quay cười rần rần trước những lý lẽ "trời ơi đất hỡi" đặt ra để bảo vệ quan điểm.