Chồng kém vợ 6 tuổi, hay khóc khiến nhiều người bất ngờ

Giải trí Sang Sang 06/11/2018 14:00

Trong "Vợ chồng son" số 271, câu chuyện hài hước của anh chồng hay khóc, kém vợ 6 tuổi khiến Quốc Thuận và Hồng Vân bất ngờ.