Chướng tai trước màn song ca của Trấn Thành - Anh Đức, Trường Giang đuổi thẳng: "Đi về đi"

Giải trí Sang Sang 11/10/2018 19:00

Để thể hiện khả năng "cử nhân âm nhạc" của mình, Anh Đức đã ngẫu hứng hát tặng một đoạn. Trong khi Trấn Thành hưởng ứng theo thì Trường Giang lại nhăn mặt đuổi Anh Đức ra khỏi chương trình.