Clip chế Tổng thống Trump hát Thank U, Next

Giải trí Sang Sang 07/12/2018 10:00

Tận dụng thời điểm Thank U, Next đang gây sốt trên toàn thế giới, một tài khoản đã chế Tổng thống Donald Trump cover bản hit của Ariana Grande và lập tức gây chú ý.