Cô gái hát "Em ngày xưa khác rồi" không khác gì Hiền Hồ khiến Trấn Thành chết lặng

Giải trí Sang Sang 09/09/2018 16:00

Cô sinh viên năm 4 trường Đại học Kiến Trúc - Phương Uyên khi vừa hát những câu đầu tiên trong "Em ngày xưa khác rồi" đã khiến Trấn Thành chết lặng vì lựa chọn sai lầm của mình.