Cửa hàng làm mì thủ công cho thực khách trực tiếp trải nghiệm

Giải trí Sang Sang 10/12/2018 18:00

Cửa hàng Stretch The Noodle ở thành phố Portland, Oregon (Mỹ), có phong cách làm mì thủ công tạo nên món mì nguyên bản, cho thực khách xem trực tiếp có được trải nghiệm mới.