Cùng tham quan biệt thự trắng 20 tỷ của ca sĩ Quang Hà ở Hà Nội

Giải trí Sang Sang 29/11/2018 16:00

Ca sĩ tự lên ý tưởng cải tạo, thiết kế không gian sống gần 200 m2 ở Long Biên, Hà Nội.