Cuộc chiến sông Như Nguyệt qua thước phim 'Việt sử kiêu hùng' - phần 4

Giải trí Sang Sang 20/02/2019 04:00

Nhờ tài cầm quân của danh tướng Lý Thường Kiệt, Đại Việt đánh bại giặc ngoại xâm. Phòng tuyến sông Như Nguyệt khiến địch không thể tiếp cận Thăng Long.