Cuộc thi chó xấu xí nhất thế giới

Giải trí Sang Sang 19/10/2018 20:00

'Cuộc thi chó xấu xí nhất thế giới' được tổ chức hàng năm tại hội chợ Sonoma Marin ở Petaluma, California. Sự kiện này được rất nhiều người quan tâm trong suốt 30 năm nay.