Cười té ghế với kỹ năng dùng công nghệ ăn vụng trong lớp của học sinh Nhật

Giải trí Sang Sang 29/10/2018 20:00

Bằng cách sử dụng robot, hay dùng flycam để đưa thức ăn vào trường, học sinh Nhật có những pha ăn vụng mà không bị giáo viên phát hiện.