Cựu giám đốc CIA tiết lộ bí mật của nghệ thuật cải trang, chỉ những người trong ngành mới biết

Giải trí Sang Sang 04/12/2018 10:00

Cải trang là một trong những kĩ năng cơ bản cần phải có của một điệp viên. Rõ ràng những gì giám đốc ban cải trang của CIA biết về ngành này hơn hẳn đại đa số chúng ta, nên cơ hội được nghe bà kể chuyện sẽ đáng giá lắm.