Đã có câu trả lời chính thức về việc BTS có thể được miễn nghĩa vụ quân sự hay không?

Giải trí Sang Sang 04/09/2018 13:00

Phần đông cho rằng việc miễn nghĩa vụ quân sự là rất bất công nên công chúng Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt đặc ân, đặc quyền này. Như vậy liệu BTS có được miễn nghĩa vụ như những gì fan mong chờ?