Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ Mỹ Tâm đã có người yêu

Giải trí Sang Sang 14/11/2018 17:00

Khi chia sẻ về việc tại sao không mời Mỹ Tâm đóng MV chủ đề độc thân vui tính - "Một mình có sao đâu", Đàm Vĩnh Hưng cho rằng rất khó vì nghiêm túc mà nói Mỹ Tâm chỉ "độc thân trá hình" mà thôi.