Đào Bá Lộc hướng dẫn cách rửa mặt "Cạo bớt nghiệp, tây khẩu nghiệp vành môi"

Giải trí Sang Sang 30/09/2018 17:00

Không chỉ hướng dẫn bài bản cách tẩy trang và rửa mặt đúng cách, Đào Bá Lộc còn nhân tiện nhắn nhủ với anti-fan "Những bạn hay khẩu nghiệp cần phải rửa mặt để cạo bớt nghiệp, tẩy khẩu nghiệp vành môi".