'Đề thi năm nay khó quá, em chắc sẽ đỗ... trường đời'

Giải trí Sang Sang 28/06/2018 03:36

Nhiều thí sinh đã có những chia sẻ khá hài hước sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia căng thẳng. Một số em cho rằng đề thi khó quá và đại học không phải con đường duy nhất.