'Đi bão' ở Sài Gòn, nhiều người không tìm được lối về nhà giữa khuya

Giải trí Sang Sang 07/12/2018 08:00

12h khuya, rất nhiều người mệt mỏi ngồi chờ "bão tan" để có thể trở về, nhưng mọi con đường ở trung tâm Sài Gòn kẹt cứng, nhiều người không thể về nhà.