Diễu hành mừng Halloween hình nộm ma quỷ khổng lồ ở Ireland

Giải trí Sang Sang 01/11/2018 12:00

Hàng chục nghìn người cùng hàng trăm nghệ sĩ đã tham gia diễu hành mừng Halloween ở Galway (Ireland). Điểm nhấn của sự kiện thường niên này là các hình nộm ma quỷ khổng lồ đáng sợ.