Diệu Nhi lầy lội khi hướng dẫn fan make bằng phương pháp "độc-bựa"

Giải trí Sang Sang 03/01/2019 22:00

Với những dụng cụ đơn giản, có thể tìm kiếm xung quanh, Diệu Nhi đã "trổ tài" dạy fan make-up để chơi Xuân vô cùng ấn tượng.