Đội Long Nhật xuất sắc phá vở kỷ lục và giành 80 triệu khi chiến thắng trong vòng đặc biệt "Nhanh như chớp"

Giải trí Sang Sang 09/09/2018 10:00

Vậy là đội chơi Long Nhật - Lê Dương Bảo Lâm - Quách Ngọc Tuyên lần thứ 4 trở lại Nhanh Như Chớp đã xuất sắc trở thành đội đầu tiên chiến thắng tại vòng đặc biệt với 80 triệu đồng tiền thưởng.