Du khách xếp hàng chờ thử món ăn 'nuốt lửa' vào bụng ở Ấn Độ

Giải trí Sang Sang 30/01/2019 06:00

Với đặc điểm chính là ngọn lửa cháy ngay khi cho vào miệng, món ăn của Ấn Độ khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Song rất nhiều du khách sẵn sàng xếp hàng chờ thưởng thức.01:36/01:38